KONTAKT
Generalni direktor

BRANKO JELIĆ

podunavljebeocin3@gmail.com

Zamenik izvršnog direktora

SONJA JELIĆ ŠKRBIĆ

sonjajelicskrbic2@gmail.com

064/891-3602
Direktor maloprodaje

MIRJANA LONCAR

loncar.mirjana81@gmail.com

064/ 891-3681
KATEGORI MENADZER ZA KONDITORE I OSNOVNE ZIVOTNE NAMERNICE

BOJANA KOJOVIC

bojana.kojovic83@gmail.com

064/ 891- 3808
KATEGORI MENADZER ZA NEPREHRANU

MARINA SEKULICA

marinasekuljica1710@gmail.com

064/ 891 -3796
KATEGORI MENADZER ZA PICE, MLECNO I SUHOMESNATO

MILICA TANOVIC

milica.tanovic@gmail.com

064/ 891 -3689