EXPETO MARKETI

Za Dobar Dan!

FullSizeRender (1)
FullSizeRender

ISTORIJA I DELATNOST DRUŠTVA

Podunavlje - Beočin ad je Društvo za promet na veliko i malo, export - import, proizvodnju hleba i peciva, transport i ugostiteljstvo. Društvo je osnovano 28. juna 1958. godine. Posluje kao Duštvo sa 5 Poslovnih Jedinica i to ; PJ Maloprodaja, PJ Veleprodaja, PJ proizvodnja hleba i peciva-Pekara, PJ Transport i Uprava.

Preduzeće je 4. septembra 2003. godine privatizovano na aukcijskoj prodaji i od tada je u većinskom vlasništvu Branka Jelića iz Novog Sada.

Trenutno maloprodajna mreza ima 80 maloprodajnih objekata od kojih se većina Bavi prometom prehrane i mali broj objekata (cca 5%) koji se bave prodajom građevinskog materijala i tekstila.

Po Zakonu o računovodstvu Društvo je u kategoriji srednjeg preduzeća kako po prometu, tako i po kapitalu i broju radnika.

Društvo je prisutno na području Srema, Bačke, Mačve i Tamnave i to u opštinama:

Novi Sad, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Ruma, Sremska Mitrovica, Irig, Šabac i Koceljeva. Maloprodajni objekti su 95% u vlasništvu Društva i 5% u dugogodišnjem zakupu. Dugoročnom poslovnom politikom delatnost nije ograničena samo na ova geografska područja već se društvo širi i na druga područja i regione.

Na terenu na kome smo pozicionirana maloprodajna mreža Društvo se bavi i Otkupom sirovina od poljoprivrednih gazdinstva (žita, voća, povrća, ogrevnog drveta , sirovog mleka, i dr). Otkup sirovog mleka se obavlja na 10 registrovanih otkupnih mesta u količini od preko 120.000 litara mleka mesečno za prerađivače:

Somboled iz Sombora (DUKAT) i Šabačka mlekara,Šabac.

DELATNOSTI

Osnovna delatnost:


– Proizvodnja hleba, svežeg peciva I kolača, kore za pitu, smrznuti program i drugo.


Ostale delatnosti:


  • trgovina na malo prehrambenom i neprehrambenom robom trenutno sa 80 maloprodajna
  • trgovina na veliko, preko distributivnog centra koji se nalazi u Beočinu, i koji funkcioniše preko 3 magacina I to ; magacin prizemlje (piće,hemija), magacin sprat (prehrana), i magacin pijaca (voće i povrće).
  • tansportne usluge, za svoje potrebe i usluge prevoza trećim licima,ugostiteljske usluge preko mlečnog restorana u Beočinu
  • finansijske usluge i usluge konsaltinga preko fiansijskog sektora -knjifovodstvene i sl.

U strukturi prihoda maloprodaja učestvuje sa 83%, Pekara sa 10%, Veleprodaja sa 3,5%, transport sa 3% i ugostiteljstvo sa 0,5%.


U vlasništvu Društva je imovina vredna 577 miliona RSD od toga:


– zemljište građevinsko i poljoprivredno ….......................47 mil. RSD

– građevinski objekti …................................................................ 382 mil. RSD

– postrojenja i oprema …............................................................ 148 mil. RSD

FullSizeRender (2)
FullSizeRender (3)

PODUNAVLJE BEOČIN A.D.

OTKUP SIROVINA
TRGOVINA NA VELIKO


USLUGE TRANSPORTA


1
GODINE RADA
1+
MALORODAJNIH OBJEKATA
1+
GRADOVA